Jdi na obsah Jdi na menu
 
@ Africké - Uhlí se vysmívá popeli

@ Albánské - Prázdný žaludek nemůže dobře skákat, plný už vůbec ne

@ Anglické - Ke svatbě nestačí, příteli, dva páry bosích nohou v posteli

@ Anglické - Neplačte nad rozlitým mlékem - je v něm vody dost

@ Anglické - Přítel: člověk, který přichází tehdy, když už všichni odešli

@ Anglické - Řekni mi, co čteš, a já ti povím, kdo jsi

@ Anglické - Stárnutím se člověk stává pošetilejším i moudřejším

@ Anglické - Miluj mě málo, miluj mě dlouho

@ Anglické - Život má ten smysl, který mu dáme

@ Anglické - Vychovávat dítě znamená vychovávat sebe

@ Anglické - Špatná kráva může mít dobré tele

@ Anglické - Něco jiného si myslí kůň a něco jiného ten, kdo na něm jede

@ Arabské - Cizí chyby máme na očích, svoje za zády

@ Arabské - Je-li tvůj přítel medový, nemusíš ho proto sežrat celého

@ Arabské - Když se necháš vést krákajícím havranem, dojdeš k mršině

@ Arabské - Měj s přítelem raději strpení, než abys ho ztratil

@ Arabské - Neházej všechno do jednoho pytle, nezdvihneš ho

@ Arabské - Nejspolehlivějšími přateli jsou nepřátelé tvých nepřátel

@ Arabské - Zbytečný člověk nemá přítele

@ Arabské - Kvůli jednomu, který zaspal, nebude dvojí svítání

@ Arabské - Manželství je jako obležená pevnost: kdo je venku, chce dovnitř, a kdo je uvnitř, chce ven

@ Arabské - Prvnímu patří sláva, i když to ti další udělali líp

@ Arabské - Raději být v dobrém díle chvostem nežli u bídného předním postem

@ Arabské - Lépe je klidně jíst cibuli nežli jíst slepici a pořád se ohlížet

@ Arabské - Tvůj jazyk je jako kůň: když ho neudržíš, shodí Tě

@ Arménské - Místo abys bil ženu, sundej čepici, vypraš ji a dej znovu na hlavu

@ Arménské - S penězi není tak dobře, jako je bez nich zle

@ Arménské - Kdo umí dobře lhát, jako by znal o jeden jazyk víc

@ Arménské - Utrpení dali skalám, ale ty je neunesly - tak je dali lidem

@ Baskické - Když klepneš džbánem o hlavu a uslyšíš dutý zvuk, nemusí to ještě znamenat, že je prázdný džbán


@ České - často lidé hynou klevetníků vinou

@ České - člověk musí být velmi hloupý, aby o tom nevěděl

@ České - Hloupost a pýcha na jednom dřevě rostou

@ České - Hněv je špatný rádce

@ České - Humor je kořením života

@ České - Chceš-li ztratit přítele, půjč mu peníze

@ České - Idea je otcem myšlenky

@ České - Kdo chválí, rád by prodal, kdo haní, rád by měl

@ České - Na každém šprochu pravdy trochu

@ České - Od dobrého se rádo ulže a k špatnému přilže

@ České - Pod sladkým medem tráví lidi jedem

@ České - První předchůdcové v lásce jsou oči

@ České - Přátelské služby se neúčtují

@ České - Příteli k pomoci třeba o půlnoci

@ České - S nepřítelem se nesvař, ale dočekaje ho, když přes lávku půjde, podtrhni mu nohy, až sám upadne

@ České - Starý přítel a staré víno řídko chybuje

@ České - Pivo mladé čep vyráží

@ České - Co koho bolí, o tom i řeč volí

@ České - Vzácných předků potomek často bývá holomek

@ České - Slova se nepočítají, ale váží

@ České - Běžeti po rovině dovede i slepá kobyla

@ Čínské - Dobrý přítel přinese topení, když svět zapadne sněhem

@ Čínské - Existují základní tvary krásy: žena, kůň a loď

@ Čínské - Chatrč ze slámy, v níž se lidé smějí, má větší cenu než palác, v kterém lidé pláčí

@ Čínské - Je mnoho milujících rodičů, ale málo milujících dětí

@ Čínské - Jen cizíma očima lze vidět své nedostatky

@ Čínské - Každý, kdo mi lichotí, je mým nepřítelem. Každý, kdo mne kritizuje, je mým učitelem

@ Čínské - Když si nepřiznáš svou chybu, uděláš další

@ Čínské - Lepší s moudrým plakat, než s hlupákem skákat

@ Čínské - Omyly moudrého člověka se podobají zatmění slunce: když se mýlí, všichni to vidí a vidí i jeho nápravu

@ Čínské - Poklona je jako mince. Má dvě strany

@ Čínské - Vzdělanec je pokladem své země

@ Čínské - Dbejme spíš na to, s kým jíme a pijeme, než co jíme a pijeme

@ Čínské - Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na den, naučíš-li ho lovit, dáš mu potravu pro celý život

@ Čínské - Zachránit jeden lidský život je víc než postavit sedmipatrovou pagodu

@ Čínské - S penězi je možné přivést k řeči mrtvého, bez peněz nelze přimět ani němého k mlčení

@ Čínské - Knížata, vojevůdci a ministři často nic nesvedou ani s vlastními syny a vnuky

@ Čínské - Lékař je jako střecha, která chrání před deštěm, ale ne před bleskem

@ Čínské - I nevyřčené slovo zní někdy jako hrom

@ Dánské - Hněv pomine, nenávist v srdci zůstane

@ Dánské - Stará větev praská, když se má ohnout

@ Dánské - Starý dům má temná okna

@ Dánské - Kdo pospíchá se svatbou, bude mít dost času toho litovat

@ Dánské - Osel, který nese mnoho knih, není ještě učený

@ Eskymácké - Nevíš, kdo je tvým přítelem, pokud se s tebou neprolomí led

@ Estonské - Kdo přemůže svůj hněv, ten přemůže i nepřátele

@ Estonské - Krása bez dobra je jako nezralý ořech - jen zvenku je pěkný

@ Finské - Krása je potřebná na svatbu, láska na každý den

@ Finské - Příroda sice dává pokrm, ale nepřináší ho až k hnízdu

@ Francouzské - Kdo chce spáti sladce, až večeří krátce

@ Francouzské - Kdo podlehne vášni stavět, nepotřebuje dalšího nepřítele

@ Francouzské - Laskavá řeč jazyku neublíží

@ Francouzské - Není hanba upadnout, ale příliš dlouho ležet

@ Francouzské - Nesnaž se utopit smutek v rumu - umí plavat

@ Francouzské - Přátelé mých přátel jsou mými přáteli

@ Francouzské - Nepíchá-li trn, když je mlád, sotva už kdy píchat bude

@ Francouzské - Kde člověka neznají, berou ho podle toho, jak vypadá

@ Francouzské - Kdo se oženil z lásky, mívá dobré noci a špatné sny

@ Francouzské - Mládí žije z nadějí, stáří ze vzpomínek

@ Francouzské - I čert byl krásný, když byl mladý


@ Francouzské - V době, kdy si můžeme dovolit děti, míváme už vnuky

@ Francouzské - Není poctivý, kdo si spálí jazyk a neřekne druhým, že polévka je horká

@ Francouzské - Ptej se hostinského na jeho víno, bude to určitě to nejlepší

@ Francouzské - Sundejte darebáka ze šibenice a on vás tam pověsí

@ Gruzínské - Budeš-li kupovat, co nepotřebuješ, budeš brzy prodávat, co potřebuješ

@ Gruzínské - Zlato ruce nemá, ale všechno dokáže

@ Gruzínské - Hádka je solí lásky - ale až vám neujede ruka

@ Hindské - člověk má být zdvořilý, květina má vonět

@ Holandské - K příběhu se vždycky něco přidá

@ Holandské - Když přitom člověk není, umyjí mu hlavu

@ Holandské - Stáří se má ctít, i kdyby se mělo mlátit holí

@ Holandské - Není pořád májový večer

@ Islandské - K tomu, aby se jedna lež zdála pravdivou, potřebuješ sedm dalších

@ Irské - Hloupost má srdce na jazyku, moudrý jazyk v srdci

@ Italské - Manželství a makaróny chutnají jen zatepla

@ Italské - Do žen a do melounů se nevidí

@ Italské - Cizí žena se zdá hezčí

@ Italské - člověk se sty řemesly je nešika

@ Italské - Ženy objeví rychleji chyby, muži dobré vlastnosti

@ Italské - Když má líná žena mouku, tak nemá síto, a když má síto, tak nemá mouku

@ Japonské - Štěstí rádo navštěvuje dům, ve kterém vládne dobrá vůle

@ Japonské - Špatná žena - šedesát let neúrody

@ Japonské - Žena, která nežárlí, je jako míč, který neskáče

@ Japonské - Všechno, co je skutečné, žilo nejprve v představě

@ Japonské - Štípni se a poznáš, jak to bolí ty druhé

@ Japonské - Jeden generál vyhrál bitvu a tisíc vojáků složilo navěky kosti

@ Japonské - Vidí-li zlato, sejde i anděl ze své cesty

@ Japonské - Nic nedělat a pracovat může jen poštovní schránka

@ Japonské - Jednou sám vidět je lepší než stokrát slyšet

@ Kirgizské - Sedmkrát upadneš, osmkrát vstaň


@ Korejské - Cizí zkušenosti odírají kůži, vlastní řežou do živého masa

@ Korejské - Smolař si rozbije nos, i když upadne na záda

@ Korejské - Neštěstí je řeka, vždy se několik stéká

@ Kurdské - Uschlé listí nehyzdí krásné stromy

@ Latincké - Vzdávat se něčeho může ten, kdo má na věc vlastnické právo

@ Latinské - Až zítra miluje, kdo nemiloval nikdy, i ten, kdo miloval, až zítra miluje

@ Latinské - Bez nebezpečí je hra chladná

@ Latinské - Bratr mající oporu v bratru je jako opevněné město

@ Latinské - Co se říká, to není ani k uvěření, je to k nevíře

@ Latinské - Jistého přítele poznáme v nejistých situacích

@ Latinské - Kdo ví o krádeži, je stejně vinen jako zloděj

@ Latinské - Není nic, co by se nedalo zkazit tím, že se o tom špatně mluví

@ Latinské - Není vždy čestné, co je dovoleno

@ Latinské - Občas i hlupák vhodně promluví

@ Latinské - Pověst roste tím, jak se šíří

@ Latinské - Pravdivou chválou mysl roste

@ Latinské - Prostoduchý člověk uvěří každému slovu, vychytralý zvažuje své kroky

@ Latinské - Skutečně šžastný je, kdo připadá šžastný sobě, ne jiným

@ Latinské - Střídmý v jídle, sám sobě lékařem

@ Latinské - Toho, kdo chce jít, osud vede, toho, kdo nechce, vleče

@ Latinské - Udělal jsem, co jsem mohl. Až učiní lépe, kdo může

@ Latinské - Věrný přítel je medicínou duše

@ Latinské - Vzdělaný člověk má stále bohatství v sobě

@ Latinské - Nemoc přichvátá na koni a odchází pěšky

@ Latinské - Lépe se učit pozdě než nikdy

@ Latinské - Drž se nové cesty a starého přítele

@ Latinské - Dítě si stěžuje, že bylo bito, ale neříká proč

@ Latinské - Učíme se pro život ne pro školu

@ Libanonské - Každá mince a každý člověk mají dvě strany

@ Lidové - Do očí bratr, za zády had


@ Lidové - Kam tě nezvou, tam se nehrň

@ Lidové - Kde se mnoho pije a jí, tam otvírá nemoc dveře

@ Lidové - Kdo o kom před Tebou, jistě o Tobě u jiných

@ Lidové - Rozlobený nikdy nebyl dobrý

@ Lidové - Sytý hladovému nevěří

@ Maďarské - Ne každá písnička se zpívá do konce

@ Maďarské - Pro kohouta je ječmen dražší než perly

@ Malajské - Nezačínej den pitím octa

@ Mongolské - Když se ponižuješ, špatně činíš, když činíš špatně, ponižuješ se

@ Mongolské - I mluvit je lepší než nedělat vůbec nic

@ Mongolské - Učitel špatný - i žák je špatný, žák špatný - špatný je i učitel

@ Mongolské - Uč se dnes, i když zítra umřeš

@ Mongolské - Na cizí chyby se vrhá jako tygr, na vlastních sedí jako slepice na vejcích

@ Německé - Žebrácká polévka nemá oči

@ Německé - Hlupáci dělají stále stejné hlouposti, ti šikovnější neustále nové

@ Německé - Humor je, když se navzdory všemu smějeme

@ Německé - Kdo má žluč v ústech, tomu je všechno hořké

@ Německé - Když vám neštěstí kouká do oken, přátelé tam ani nemrknou

@ Německé - Není ryba bez kostí a člověk bez chyb

@ Německé - Když chybí vítr, chop se vesla

@ Německé - Láska zahání čas, čas zahání lásku

@ Německé - Sto ran na cizí záda není moc

@ Německé - Láska oslepuje, manželství navrací zrak

@ Německé - Adam musí mít Evu, které by ukázal, co udělal

@ Německé - Manželství je nebe a peklo

@ Německé - V běhu nechejte starce vzadu, ale ne jejich rady

@ Německé - Zdravý má spoustu přání, nemocný jen jediné

@ Německé - V poháru se utopí víc lidí než v potoce

@ Německé - Kdo neumí malovat, musí míchat barvy

@ Německé - Ryby se chytají na udici, lidé na slova

@ Norské - Věrná láska, sáňkování a lov na ptáky netrvá nikdy dlouho!

@ Norské - Starý ukazuje, jaký byl mladý

@ Norské - I opatrní ptáci bývají chyceni

@ Norské - Jeden otec je lepší než sto učitelů

@ Španělské - Chudoba není hanba, ale zlo

@ Španělské - Manželství je dobré pro dobré

@ Španělské - Není dobré nahněvat toho, koho musíš zítra odprošovat

@ Španělské - Kdo se bere z lásky, bude žít v bolestech

@ Španělské - Nemocnému nemůže pomoci, že leží ve zlaté posteli

@ Švédské - Opilý říká, co si střízlivý myslí

@ Švédské - Spíš se jich tisíc upije k smrti, než aby jeden zemřel žízní

@ Švédské - I stará kočka má chuž na mléko

@ Švédské - Vejce pučuje kuře, jak se snáší vejce

@ Švýcarské - Je lépe jeden pohár navíc zaplatit, než vypít

@ Tatarské - Spěchat je dobré jen při chytání blech

@ Turecké - Kdo hledá přítele bez chyby, zůstane bez přátel

@ Turecké - Kvůli jednomu hřebíku lze ztratit podkovu, kvůli jedné podkově lze ztratit koně

@ Turecké - Děti hlídej čtyřma očima

@ Turecké - Jenom když obětujeme hlavu, dobudeme srdce

@ Perské - Hloupí přemýšlí o tom, co řekl, moudrý zase o tom, co řekne

@ Perské - Chceš-li vidět měsíc, dívej se na oblohu a nikoli do louže

@ Perské - I kdyby Tě chválilo tisíc úst najednou - nikdy mezi nimi nesmí být ta Tvoje

@ Perské - Každý až si zamete před vlastním prahem

@ Perské - Kdo všechno prozradí všem, všem bude na obtíž

@ Perské - Nejedno vysvětlení je horší než samotná chyba

@ Perské - Nemáš-li rád kaši, neříkej o ní, že není dobrá

@ Perské - Nepijeme proto, abychom padli, ale abychom se povznesli

@ Perské - Až nabudeš jakýchkoli vědomostí, bez činu jsi hloupý

@ Polské - Co máš nejraději, poznáš tehdy, až o to přijdeš

@ Polské - Nežertuj s tím, s kým jsi nevyrůstal


@ Polské - Chudého léčí práce, bohatého doktor

@ Polské - Se lží projdeš celý svět, ale zpátky už ne

@ Portugalské - Zlé slovo poraní víc než ostrý meč

@ Portugalské - Luna a láska, když nerostou, ubývají

@ Obecné přísloví - Host a ryba třetí den smrdí

@ Obecné přísloví - Je lepší uklouznout nohama než jazykem

@ Obecné přísloví - Kde je málo úsměvu, tam je málo úspěchu

@ Obecné přísloví - Kdo hledá přátele bez chyby, zůstane bez přítele

@ Obecné přísloví - Kdo se směje, místo aby zuřil, je vždycky silnější

@ Obecné přísloví - Kdo umí zpívat a smát se, ten se neleká žádného neštěstí

@ Obecné přísloví - Když někdo nechce vidět, nepomůže ani světlo ani brýle

@ Obecné přísloví - Ke psaní musí být tři věci: Pero, inkoust a rozum

@ Obecné přísloví - Kniha je jako zahrada, kterou nosíš v kapse

@ Obecné přísloví - Kozel je nebezpečný zepředu, kůň zezadu, hlupák ze všech stran

@ Obecné přísloví - Miluj sebe sama a ostatní Tě budou haňet; haň sebe sama a ostatní Tě budou milovat

@ Obecné přísloví - Nezasel, prý aby mu kroupy nepobily

@ Obecné přísloví - O knize se dá soudit i podle názvu

@ Obecné přísloví - Slova jsou jako třešně, zobneš si jednu a už je jich deset

@ Obecné přísloví - Veď osla do Mekky a vrátí se zase osel

@ Ruské - člověka poznáš při hře a na cestách

@ Ruské - Když jeden hlupák hodí do moře kámen, ani sto moudrých ho nevytáhne

@ Ruské - Pomluva je jako uhel: když nespálí, alespoň zašpiní

@ Ruské - Na hezký kvítek kdejaká včela letí

@ Ruské - Oko hledí daleko, mysl ještě dále

@ řecké - Host prázdný, málo vzácný

@ Slezské - Raději se vrátit, než špatnou cestou

@ Slovenké - Kůň má čtyři nohy, a přece klopýtne

@ Slovenské - Blázen po častém smíchu poznán bývá

@ Slovenské - Co má být kopřivou, záhy pálí

@ Slovenské - člověk hloupý neustoupí


@ Slovenské - Drž se nové cesty a starého přítele

@ Slovenské - Chudý člověk, hotová opice

@ Slovenské - I dobrému kocourovi někdy myš uteče

@ Slovenské - Kdo miluje sebe, nemá soupeře

@ Slovenské - Kdo nemá práci, začne si klepy

@ Slovenské - Kdo o kom za zády mluví, jistě se ho bojí

@ Slovenské - Moudrý se usmívá, blázen se chechtá

@ Slovenské - Na lidské hlouposti se dá vždycky nejvíce vydělat

@ Slovenské - Na provinilého jakoby lopatou hrnul

@ Slovenské - On je nejlepší chlap tam, kde je sám

@ Slovenské - Opilý se z toho vyspí, hlupák ne

@ Slovenské - Zdravý nemocnému nevěří, sytý hladovému a svobodný ženatému

@ Srbské - Když je dům postavený, na zedníka si už nikdo nevzpomene

@ Švédské - Kde Tě rádi vidí, tam choď zřídka. Kde neradi, tam nechoď nikdy

@ Turecké - Když se budeš trefovat do každého štěkajícího psa, do cíle nedojdeš

@ Turecké - člověk není to, v co doufá, ale to, čeho dosáhl

@ Turkmenské - Směj se a celý svět se směje s tebou, plač a pláčeš sám

@ Tyrolské - Dobrý lék je obyčejně hořký

@ Tyrolské - Hašteřivé odpovědi mají suché trny

@ Vietnamské - Zlato je žluté, ale duše od něho černá

@ Vietnamské - Kdo nemá v šedesátce vnuky, je jako starý strom bez kořenů

@ Vietnamské - I když žena a muž spí na jedné podušce, mají různé sny

@ Židovské - Žert je polovinou pravdy

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář